זוגיות פרק ב׳ – פלא

זוגיות פרק ב׳ – פלא

 איריס לרר-רשף עונה על כל השאלות ומגלה 7 סודות שיעזרו לכם בבניית הקשר הזוגי בפרק ב׳ וגם ל-ג׳.