פודקסט: קשיים ביצירת קשר זוגי

פודקסט: קשיים ביצירת קשר זוגי

היכולת ליצור קשר, המבוסס על אהבה, היתה כבר בעיניו של פרויד, לפני כ 150 שנה, אחד הביטויים המרכזיים לחיי נפש תקינים.
הוא האמין שבחיים קיימות שתי משימות עקריות, לאהוב ולעבוד.
מסתבר, שלמרות השנים הרבות שעברו, הצורך הבסיסי של רובינו, הוא לאהוב ולהיות נאהבים…
אז מדוע ישנם אנשים המצליחים בחיים הזוגיים ומקיימים קשר זוגי ואחרים חווים כישלון ואכזבות ביצירת קשר זוגי?
אנסה בפודקסט זה, לעלות היבט מסויים, שעשוי לתת יתר הבנה לאלו שכה רוצים בקשר הזוגי, יחד עם המלצה ל״איך״…

תמליל הפודקאסט:

היכולת ליצור קשר, היתה כבר בעיניו של פרויד, לפני כ 150 שנה, אחד המנבאים העיקריים לחיי נפש תקינים.

לדעתו, בחיים קיימות שתי משימות עיקריות: לעבוד ולאהוב. ב 150 השנה שעברו מאז, חלו שינויים ותמורות רבות בחברה, אך נראה שהצורך הבסיסי של לאהוב ולהיות נאהב, בקשר זוגי, ממשיך להיות צורך עמוק של רוב בני האדם. עובדה זו, משתקפת במחקרים רבים, בהם הנשאלים עונים כי הקשרים הבינאישיים ובמיוחד הקשרים האינטימיים שלהם, הם אחד הגורמים ההופכים את חייהם לבעלי משמעות. אז…אם קיים צורך כה עמוק ביצירת קשר זוגי, נשאלת השאלה, מדוע לאנשים מסויימים קל ליצור קשרים זוגיים, בעוד שאחרים מתקשים, לפעמים כלל לא מצליחים.

ישנם חוקרים המניחים, כי אדם שלא הצליח לבסס קשר זוגי לאורך זמן, יהיה בעל מאפיינים אישיים, שיתכן שהם יהיו הגורמים לקשיים שהוא חש, כשהוא חושב או מתחיל קשר זוגי משמעותי.

לרוב, ניתן היה לשער כי מציאת בן/בת זוג ״נכונים,/״מתאימים״ יהיו התשובה למדוע אדם אינו מצליח לבנות קשר זוגי משמעותי. קל לחשוב שבגללו או בגללה, ״לא הצלחתי בזוגיות ״ושרק אם אמצא את בת הזוג הנכונה, הכל ישתנה…״

ברם, מהניסיון ומהמחקרים אנו למדים, שבני אדם בוחרים שוב ושוב אשה או גבר לפרק ב׳ או ג׳, שלבסוף הם מוצאים בו או בה דמיון לאלו שהיו להם בפרק א׳.
הכיצד?

פסיכואנליטיקאי בשם בולבי (1998), ערך מחקרים רבים וצפה באמהות ותינוקיהן, על דפוסי וסגנונות ההתקשרות ביניהם. הוא בנה תאוריה המבוססת על מחקרים בהם צפה בהתנהגויות שונות של ילדים ואימותיהן במצבים שונים. הוא שאף להבין את הקשרים הזוגיים הבוגרים, על יסוד ההתנסויות המוקדמות של כל אחד מבני הזוג עם הדמות המטפלת. הוא קיוה לתת הסבר להתנסויות הראשוניות של הבוגר עם הדמות המטפלת , כבסיס לכל התפתחות מנטלית. הוא הבחין בשני מודלים בולטים בתחום ההתקשרות. האחד, הוא מודל עבודה עם אחרים, המידע בה נתפסות דמויות ההתקשרות באופן חיובי ומודל עבודה שני, של העצמי, המידה בה העצמי נתפס כבעל יכולת , בעל ערך וראוי לאהבה.

על בסיס מחקרו, חקרו עוד זוג חוקרים, חזן ושבר (1998) שלושה דפוסי התקשרות של בני אדם ביחסים רומנטיים כבוגרים : בטוח, נמנע, חרד/אמביולנטי.

הדפוסים הללו הקבילו לשלושה דפוסי התקשרות בינקות ומתבטאים בשלוש מערכות התנהגותיות.

אנו רואים דפוסים אלו, במקומות של התקשרות, בטיפול ובמיניות.

נמצא במחקרים, כי, בעלי דפוס ההתקשרות הם אנשים, המוכנים יותר להכנס לקשר אינטימי וליחסי אמון. הם חווים יותר אינטימיות והקשרים שלהם הם בעלי זמן ממושך יותר מאלו הלא-בטוחים ומהנמנעים.

אלו שהפגינו דפוס יחסים לא-בטוח/אמביולנטי, עסוקים וטרודים בקשרים הזוגיים שלהם. הם חוששים בעיקר מכך, שלא יאהבו אותם וינטשו אותם. מכאן, שהם עלולים להיות מאד קנאים ולחשוש מאוטונומיה ועצמאות.

בעלי דפוס זה, מתארים את הקשרים הרומנטיים, בתשוקה קיצונית להדדיות ולאיחוד ולרוב זקוקים לחוות רגשות עצמתיים של חרדה מחד ומשיכה ואהבה מאידך.

לכן, הם מאופיניים בקוטביות רגשית ובקשרים הזוגיים שלהם, יש המון עליות ומורדות בקשר הזוגי.

בעלי דפוס התקשרות שלישי, מאופיניים בפחד מאינטימיות וקירבה, מכחישים כל צורך בתלות, נמנעים ולא נותנים אמון באחרים. במצבי חרדה, הם יסמכו רק על עצמם.

אלו שנמנעים אינם חשים נוח, גם כשהאחר מבטא כלפיהם צרכים של קירבה, אינטימיות או הזדקקות.

פסיכואנליטיקאי בשם בלט (1990) תיאר את ההתפתחות האישיות כמתרחשת בתהליך מורכב שמושפע הדדית, הן מהצורך ביצירת זהות והגדרה עצמית והן מההתייחסות הבינאישית לאחר.

ולכן, מצא, כי קושי בבניית קשרים בינאישיים נמצאים בשני הקצוות: או שאדם יעצור את ההתפתחות האישית שלו, מהקושי ביצירת זהות עצמית בוגרת ובשלה או שאדם חווה כישלון עם הדמות המטפלת הראשונית.

האכזבה או הכישלון באחד הקצוות, תהייה מכשול לאדם למצוא ולחיות לאורך זמן עם בן/בת זוג ביחסי אהבה, אמון וקירבה בוגרים.

בטיפול, ההמלצה שלי, מעבר לקונפליקטים ולקשיים שהזוג מעלה בהווה, גם להקשיב לניסיונות העבר והקשרים עם הדמויות המטפלות הראשונות, וכך לתת הבנה ומשמעות לדפוס ההתקשרות שנוצר ביניהם במשך שנים. כאשר, זוג מתחיל לחוות את שיחזור היחסים המוקדמים, מתחילה להפתח אפשרות לעשות הפרדה בין דפוס מערכת היחסים המתפתחת בהווה, למערכת המוטמעת ואיננה מודעת לו, שמקורה בעבר הרחוק, מתסכלת, כואבת וקשה…או אז אפשר להתחיל לבנות קשר זוגי בוגר בכאן ועכשיו.