טיפול אישי

טיפול אישי

הטיפול האישי,הפסיכודינמי מתבסס על עקרונות הפסיכואנליזה, כפי שהציגם לפני יותר ממאה שנה זיגמונד פרויד, אך עקרונותיו התפתחו והועמקו לאורך השנים.

על מה מתבסס טיפול אישי?

מטרת העל של הטיפול היא לעזור לאדם, להיות מסוגל להיטיב , לשכלל להעשיר את חייו. האופן שטיפול כזה מתבצע, הוא בעזרת השיח, מטפל-מטופל, אני-אתה.
שתי רמת בטיפול הרמה הראשונה מתבטאת בעזרתי כמטפלת, לאפשר לכם להפנות את מבטכם פנימה, כדי ללמוד על ואת עצמכם מחדש, תוך כדי ניסיון להעלות למודעות תכנים לא-מודעים, כמו יחסי אמהות בנות רעועים או כל דבר אחר. בנוסף, להיות מודעים יותר לעצמכם, תאפשר לך להבין את הקונפליקטים עמם אתם מתמודדים, תוכלו לראות את ההתנהגויות הלא רצויות שקונפליקטים כאלו יוצרים בתוככם, וחשוב מכל, תאפשר יותר חופש בחירה, לפעול אחרת.

רמה נוספת בטיפול, מתבססת על עיקרון חשוב נוסף והוא טיב הקשר בין המטופל-למטפל, ביני לבינכם, המשמש כמיקרו-קוסמוס עם קשרים אחרים בחייכם. התבוננות בתהליכים הבינאישיים בתוך חדר הטיפולים מאפשרת לכם, המטופלים, ללמוד על אופי האינטראקציות שאתם יוצרים מחוץ לטיפול ולהבינן ובכך מאפשרת לכם להתנהל בצורה מוצלחת הן עם חייכם האישיים והן במערכות יחסים זוגיות, משפחתיות ובכלל.

טיפול אישי

הקונפליקט בקשר הטיפולי

בטיפול עולות פגיעות ראשוניות, שאנו מכנים אותן פגיעות נרקיסיסטיות. אלו פגיעות בנפש הנמצאות באזור לא-מודע, שעלולות היו לקרה בשלבי התפתחות ראשונים. בדכ״ל האדם הבוגר לומד להסתיר או להפנים או שהדחיקן לגמרי מהמודעות. הוא למד לבנות עולם בוגר ומאוזן משלו. אלא, שבסיטואציות מסוימות, כמו בחירת בת/בן זוג, הולדת ילד, חיי-נישואין, סיטואציה של בגידה, קנאה וכו’, עלולות לעלות תחושות קשות שיביאו אותו לטיפול או לייעוץ עם הקושי, הקונפליקט שנוצר בחייו.
במפגש עם המטפל עלולה לעלות הפגיעה הראשונית הנרקיסיסטית מתוך הסיטואציה האינפנטילית בה המטופל רוצה להאמין שהוא ״יילד״ את עצמו, האכיל ודאג לעצמו. כאשר הוא מודע לתחושה שהוא תלוי במטפל, למעשה תלוי בהורים, במיוחד באם – הוא יעדיף למות, להיות לא-קיים, יבקש להרוס כל התפתחות בטיפול ואת הילד בתוכו, שהוא חש שהמטפל, המייצג את הוריו יצר. בשלב זה, פעמים רבות יבקש המטופל לעזוב את הטיפול ויותר מכך, להרוס את עצמו ע״י הריסת הצלחתו האישית והיחסים עם הקרובים.

ברם, מניסיוני ראיתי, כי כאשר נוצרת פעמים רבות מערכת יחסים של אמון ובטחון בחדר ואם המטופל למד במשך הזמן להפנים את הפגיעות הראשוניות ומה שעוללו לו – הוא ישכיל להישאר בתהליך הטיפולי ויגבש לעצמו זהות בשלה ובוגרת יותר.